В Европейския съюз от изчезване са застрашени почти 15% от птиците, както и 7,5% от всички морски видове риба в европейските води. Въпреки полаганите усилия и на европейско, и на национално ниво много видове все още са застрашени и е нужно да се направи повече. Такова беше мнението и на представители на евроинституциите, и на неправителствени организации, и на бизнеса по време на Green Week 2015 – зелената седмица, целяща да обърне внимание на екологичните проблеми, които засягат здравето и благосъстоянието на европейците.

Въпреки някои успехи в опазването популацията на много рибни видове намалява поради свръхулова, промените в земеползването, замърсяването, развитието на инфраструктурата и изменението на климата, съобщиха от Европейската комисия, представяйки данните от нови доклади. Що се отнася до птиците, от оценените 533 вида като застрашени са определени 67, т.е. 13 % , включително 10 вида, които са критично застрашени (най-високото ниво на заплаха).

Притесненията на природозащитници, бизнес и правителства

През последните години усилията за опазването на околната среда се увеличиха многократно, но за момента негативните тенденции сякаш се развиват по-бързо от положителните. Все пак все повече хора и организации осъзнават нуждата от активни действия за запазването на природата и видовете, стана ясно от редицата събития по време на „Зелената седмица”, провела се в Брюксел в началото на месеца.

Снимка: EU Greenweek

Природозащитни организации все по-често срещат разбирането на правителствата на страните членки и съдействат в ситуации, в които държавните чиновници не могат да се справят сами.

От своя страна все повече правителства осъзнават, че ако за природата се влагат достатъчно средства и усилия, тя сама може да пази и видовете си, и дори хората. По време на лекцията „Природата защитава” проф. Лук Дорен от Университета по приложни науки в Берн даде пример с Швейцария, която годишно дава по 145 млн. евро за залесяване и поддръжане на горите и ги приема като част от инфраструктурата си, защото дърветата са една от най-добрите защити срещу лавини и срутища.

Въпреки че в световен мащаб индустрията е сред най-големите замърсители, все повече компании осъзнават, че ако не използват природните ресурси устойчиво и с мисъл, скоро изобщо няма да има какво да използват. Шведската компания за картонени кутии и опаковки Tetra Pak, например, непрекъснато подобрява производството си, така че суровините, които използва да са минимално застрашени. „Знаем, че ако не използваме разумно ресурсите сега, след няколко години ще останем без работа”, заяви Марио Абреу, вицепрезидент по околната среда на компанията.

Някои природозащитници обаче остават притеснени въпреки уверенията на институции и бизнес, че в момента се разработват нови стратегии за защита на природата и биоразнообразието. Не веднъж по време на събитието се чуха коментари, че в момента еврозаконодателството в тази област е добро и просто трябва да се прилага по-добре. Според организации ако Еврокомисията изцяло промени съществуващите регламенти, по този начин ще бъдат унищожени години работа.

Най-голяма тревога за екоорганизациите обаче е готвеното „Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции” (TTIP). Неговата абревиатура беше надвиснала застрашително и нямаше лекция по време на трите дни, на която да не се спомене поне веднъж. Неяснотата около споразумението между ЕС и САЩ създава сериозни притеснения най-вече за „зелените” стандарти в Европа, които могат да бъдат сериозно нарушени при постигане на търговски договор със Съединените щати.

Уверенията на Комисията и евродепутати

Представители на Еврокомисията и на Европейския парламент използваха момента да уверят, че по никакъв начин няма да допуснат понижаване на екологичните стандарти в ЕС. Зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви, че проверката за актуалността на директивите за опазване на природата, не означава тяхното заличаване, а подобряване.

Снимка: EU Greenweek

„Това означава търсене на начини за подобряване на действието им и за улесняване на тяхното прилагане, без да се правят компромиси по отношение на целите, които са толкова важни за нашите граждани”, посочи той. „Нашата задача е да намерим начини за доразвиване на успешните действия и тяхното разпространение в други области”, коментира и еврокомисарят за околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела.

Присъстващи евродепутати на събитието също използваха възможността да заявят, че са десетки колегите им, които не биха гласували за търговското споразумение със САЩ, ако то не гарантира запазването на екологичните стандарти в ЕС.