Преговорите в Доха се увенчаха със споразумение за климата.

Участниците в конференцията в катарската столица приеха пакет от договорености за борба с климатичните промени и удължаване срока на действие на Протокола от Киото за намаляване на вредните емисии.

Решението за новия период на действие на протокола до приемането на нов договор, който ще влезе в сила от 2020 година, сложи край преговорите, продължили 12 дни.