Страните от Евросъюза постигнаха споразумение за исканата от Франция реформа на директивата за командированите работници. Това съобщи еврокомисарят по социалните въпроси Мариан Тисен след заседание на министрите на труда в Люксембург. 

Министрите на труда и социалните въпроси на страните от Евросъюза постигнаха компромисно съгласие късно снощи. Командировките зад граница се ограничават от 24 на 12 месеца, с възможност за удължаване с не повече от 6 месеца. Работниците ще получават възнаграждение по законодателството на приемната страна. Така ще се ограничат възможностите за социален дъмпинг от държавите с по-нисък стандарт, от Източна Европа например, чийто компании работят в други страни при по-ниски цени на услугите.

„Дискусиите днес се фокусираха върху три основни точки, по които заедно успяхме да постигнем компромис – продължителността на трудовите контракти, техническото прилагане на самата директива и въпросът с транспортните компании”, посочи Йевгени Осиновски, председателстващ Европейския съвет по социални въпроси.

Правилата за транспортните услуги остават същите, по силата да досегашната директива от 1996 година. Нейните промени ще бъдат прехвърлени за обсъждане на министрите на транспорта.