Паркът с инсталирани слънчеви фото-волтаични пана по света надхвърли мощността от 100 гигавата, като 30 гигавата от тях бяха инсталирани през 2012 г. Това съобщава АФП, като цитира информация на Европейската асоциация на фото-волтаичната индустрия (ЕПИА).

„Глобалният капацитет за събиране на слънчева енергия надхвърля на годишна база произвежданото от 16 електроцентрали на въглища и или 16 ядрени реактора, с мощност от 1 гигават всяка”, се казва в комюникето на ЕПИА.

Разликата се обяснява с това, че фото-волтаичните пана, които не работят в непрекъснат процес, произвеждат по-малко електричество на година от ТЕЦ или АЕЦ.

„Никой не се надяваше преди десет години, че слънчевият фото-волтаичен капацитет ще достигне 100 гигавата през 2012 г.”, заявява президентът на ЕПИА Уинфрид Хофман.

От 30-те гигавата инсталирани през изминалата година – което все още представлява първоначалната оценка на ЕПИА – 13 гигавата са били инсталирани извън Европа (Китай – 3,5 ггв., САЩ – 3,23 ггв. И Япония с 2,5 ггв.), срещу 8 гигавата за 2011 г.

В Европа за изминалата година са били инсталирани 17 гигавата фото-волтаични паркове (срещу 23 гигавата през 2011 г.), от които водещото място заема Германия (7,6 ггв.), следвана от Италия (3,3 ггв.) и Франция (1,2 ггв).

За 2012 г. фото-волтаичните паркове са позволили спестяването на 53 млн. тона въглероден двуокис.