През изминалата нощ беше пикът на метеорния поток Персеиди в небето.

Обикновено в пика на Персеидите се наблюдават около 100 метеора на час.

Миналата година вперените в нощното небе очи виждаха "двойно" до 200 метеора на час. За последен път подобен "звездопад" е наблюдаван през 2009 г.

Снимка: Reuters

Метеорният поток е светлинно явление, причинено от малки частици, които навлизат в земната атмосфера. Повечето от тях не са по-големи от песъчинки.

Те са получени от разрушаването на комети, породили рой метеорни тела - ледени и прахови частици, въртящи се по предишните им орбити.

Родоначалник на Персеидите е кометата Суифт-Тътъл. Всяка година през август Земята пресича този рой малки прашинки. Метеорният поток е получил наименованието си от съзвездието Персей.