От 1 юни 2019 г. отпадат ограниченията за работа на граждани на България в Швейцария, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Сънародниците ни ще могат да пребивават свободно в страната при условие, че имат работно място. Това е станало възможно, след като правителството на Швейцария е приело на 15 май решение за отмяна на квотите за пребиваване на граждани от България и Румъния.

С него се променя регламентът за изпълнението на Споразумението за свободно движение на хора между Швейцария и ЕС. По последни данни на миграционните служби към края на март тази година в страната пребивават около 11 400 български граждани.

От 1 юни българските граждани няма да се нуждаят от разрешение, за да започнат работа в Швейцария (Arbeitsbewilligung/work permit).

При заетост с продължителност до 3 месеца сънародниците ни не трябва да кандидатстват за получаване на разрешение за пребиваване. Необходимо е обаче да бъдат регистрирани от своя работодател по електронен път.

При започване на работа за повече от 3 месеца в една календарна година работникът/служителят следва да получи разрешение за пребиваване срещу представяне на своя трудов договор.

Документът е валиден за цялата територия на Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място.

Командированите работници могат да пребивават в Швейцария до 90 дни за една календарна година без разрешение за пребиваване. Въпреки това имат задължението за регистрация.

Българските граждани, които искат да работят в Швейцария като самостоятелно заети, е необходимо до 14 дни след пристигането си в страната да направят адресна регистрация в общината по местоживеене.

Самостоятелна заетост се осъществява само след получаване на разрешение, което е с 5-годишна валидност.