Новият още по-голям ускорител на елементарни частици на Европейския център за ядрени изследвания може да започне да събира данни през 2038 година.

Снимка: bTV

Дотогава ще продължат експериментите в големия адронен ускорител. В Европейския център за ядрени изследвания се намира Големият адронен колайдер - най-големият и мощен ускорител в света. Той се опитва да създаде условия близки до тези през първите секунди след Големия взрив и зараждането на нашата Вселена.

Снимка: bTV

Насрещните снопове елемнтарни частици се ускоряват в елипсовиден тунел дълъг 27 километра. 4 детектора регистрират резултата от сблъсъка. Достъпът на учените до детектора става с ирисово разпознаване.

Снимка: bTV

На 90 метра под земята е един от детекторите, доказал съществуването на Хигс бозона.

Работите по откриването на частицата са още от 60-те години на миналия век. Но практическото доказването на теорията, че в пространството съществува така нареченото Хигс поле и всички елементарни частици взаимодействат с него, започва няколко десетилетия по-късно.

Снимка: bTV


„Това е моментът от развитието на Вселената, в който този Хигс бозон се е появил, в началото го е нямало, материята, която е съществувала, е взаимодействала с него и е придобила масата, която има до ден днешен”, обясни Антон Димитров, технически координатор на експеримент в ЦЕРН.

Снимка: bTV

Изследванията за свойствата на частицата тепърва навлизат в дълбочина.

„Това, което предстои да се открие, са нови частици, които да дадат отговор за материята във Вселената, която ние не знаем. Ние познаваме само 4% от материята във Вселената”, каза още Димитров.

Снимка: bTV


Големият адронен колайдер ще работи по план до 2038 година. Предвижда се Бъдещият кръгов колайдер да бъде положен в три пъти по-дълъг тунел - 100 километра. Проектът надхвърля 20 милиарда евро.