Пет хиляди души загиват средно на месец в Сирия. Стряскащата статистика беше изнесена от доклад на ООН за нестихващата гражданска война в страната.

Експертите отчитат, че ситуацията в Сирия се влошава. За повече от две години на кървави сражения са загинали над 100 хиляди души. Броят на бежанците доближава 2 милиона, като средно 6 хиляди души бягат от родината си всеки ден. По данни на организацията около 7 милиона сирийци се нуждаят от хуманитарна помощ. Експертите от ООН призовават страните в Съвета на организацията да преодолеят различията си и да вземат спешни мерки за решаване на сирийския конфликт.