Президентът на Русия Владимир Путин официално забрани продажбата на нефт на държави, приели таван на цените на руския петрол.

Указът носи наименованието "специални икономически мерки". Документът влиза в сила от 1 февруари и е валиден до 1 юли 2023 г.

Доставките на руски петрол и петролни продукти за страните, въвели таван на цените, ще бъдат възможни само въз основа на специално решение на президента на Руската федерация.

Тези мерки се въвеждат "във връзка с неприятелските действия на Съединените щати и други държави, с цел защита на националните интереси на Русия", се казва в документа.