Очаква се нова вълна мигранти, този път заради климатичните проблеми и заради увеличаващия се глад в Африка. Прогнозата направи председателят на Европейския парламент Антонио Таяни. Той призова за финансови санкции към държавите, които не участват в солидарното разпределение на търсещите убежище в Европа.

Всички европейски институции и страни трябва да изиграят своята роля, за да се намери решение на проблемите – категоричен беше Таяни. 

„Някои държави, например Афганистан, се смятат за рискови, а други за не толкова рискови. Въпреки че се стремим към обща система и еднакви правила и стандарти, на някои места на базата на това дават или отказват убежище”, каза Антонио Таяни.

В края на месеца европейският парламент организира конференция на високо равнище, на която ще присъстват и лидери на африкански страни, за да бъдат обсъдени вариантите за решение на задаващата се нова криза.

В същото време на много места на Стария континент се увеличава негативното отношение към бежанците.

Андраш Ковач е директор на унгарската неправителствена организация "Менедек", която работи с мигранти. Той и колегите му многократно са получавали заплахи заради дейността си. 

„Истината е, че има увеличение на враждебността и ние виждаме това всеки ден. Хората, с които работим ни разказват истории за обиди и грубости. В същото време обаче има и местни общности, които  са много позитивни и отворени към бежанците”, каза Андраш Ковач.

В Унгария закрила получават годишно по-малко от 500 бежанци.

Ако бъдат приети промени в регламента за разпределение на мигранти, страната ще трябва да увеличи драстично броя им или може да се стигне до финансови санкции по новите правила.