Концентрацията на вредни газове, предизвикващи парниковия ефект, се е увеличила рекордно тази година.
Това се посочва в доклад на Световната метеорологична организация към ООН. 

За намаляването на вредните вещества в атмосферата не е помогнал и спадът на световната икономика заради коронавируса.

През април е констатирано намаление на парниковите газове със 17% в сравнение със същия месец на 2019 г.

През следващите месеци обаче, тревожната тенденция от последните години отново се е засилила.