Даже при най-благоприятния сценарий, човечеството няма да може да „отмени” измененията в климата, настъпили през ХХ век, преди най-малко 200 до 300 години. Това заявява Ендрю Макдугал от канадския университет Виктория, цитиран от РИА „Новости”, по време на конференцията на Европейския геодезичен съюз, който се провежда във Виена.

В изложението си ученият е представил резултати от компютърно моделирани „огледални компютърни сценарии” – или ситуациите, при които човечеството ще започне да извлича въглероден диоксид с помощта технологии за улавяне на въглерода и ще върне концентрацията на СО2 до нивата от пред-индустриалната епоха.

„Емисиите, свързани с човешка дейност, се равняват на около 9 млрд. тона СО2 годишно, като половината от това количество остава в атмосферата, а останалото се поглъща от океаните. За да се върнат климатичните условия от началото на ХХ век, трябва от атмосферата да ес извлече повече въглероден диоксид, отколкото първоначално е било изпуснато”, разказва Макдугал.

По данните на Макдугал, при един „среден сценарий”, при който в средата на ХХІ век концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата ще достига 750 частици на милион обем, температурният режим ще се възстанови към края на ХХІV, началото на ХХV век. Киселинността на океаните ще се върне в нормалните си стойности в началото на ХХІV век.

Според учения, ако не бъдат взети мерки за намаляване на изхвърлянето на въглероден диоксид в атмосферата, климатът няма да се възстанови до края на третото хилядолетие.