Реалният брой на смъртните случаи, дължащи се на COVID пандемията, може да е 18,2 милиона, а не както показва официалната статистика – 5,9 милиона.

Това пише в ново проучване, публикувано в британската преса.

Авторите на изследването смятат, че повече от 18,2 милиона души може да са починали от коронавирус до края на декември миналата година. В проучването се посочва, че разликата между броя на всички смъртни случаи и прогнозирания брой, получен въз основа на минали тенденции, е ключов показател за истинския брой на смъртните случаи от пандемията.

Новото проучване предоставя първите рецензирани оценки за увеличаване на смъртните случаи – преки и косвени – за 191 страни и територии между януари 2020 г. и декември 2021 г. За Обединеното кралство се посочва, че броят на смъртните случаи може да е с повече от 173 000  случая.

Според водещия автор на изследването д-р Хайдонг Уанг от Института за здравни показатели и оценка на САЩ, цитиран от в. “Индипендънт”, установяването на истинския брой на смъртните случаи от пандемията е жизненоважно за ефективно вземане на решения за общественото здравеопазване. Проучвания от няколко страни, включително Швеция и Нидерландия, показват, че COVID-19 е пряката причина за увеличаването на смъртността, но в момента няма достатъчно данни от други страни.

Изследователите са взели данните от 74 държави, 266 щата и провинции чрез търсене в правителствените уеб сайтове, Световната база данни за смъртността, базата данни за човешката смъртност и Европейската статистическа служба. Използвани са модели за оценка на увеличаване на смъртността поради пандемията, включително за места без седмично или месечно отчитане на данни за смърт.

Превишената смъртност се оценява на 120 смъртни случая на 100 000 души население в световен мащаб, а за отделни 21 държави се оценява с над 300 смъртни случая на 100 000 души население. Според проучването процентът завишена смъртност варира значително в зависимост от страната и региона.

Най-високите изчислени смъртни случаи, цитирани от в. “Индипендънт”, са били в: Латинска Америка – 512 смъртни случая на 100 000 души, Източна Европа – 345 смъртни случая на 100 000 души, Централна Европа – 316 смъртни случая на 100 000 души, Южна Африка на юг от Сахара – 309 смъртни случая на 100 000 души, Централна Латинска Америка – 274 смъртни случая на 100 000 души.

Извън тези региони, няколко места са имали подобни високи нива, включително Ливан, Армения, Тунис, Либия, няколко региона в Италия и няколко щата в южната част на САЩ.

Въпреки това, в рязък контраст, някои страни са имали по-малко смъртни случаи от очакваното въз основа на тенденциите през предходните години. Те включват Исландия с 48 смъртни случая по-малко на 100 000 души, Австралия с 38 смъртни случая по-малко на 100 000 души и Сингапур с 16 смъртни случая по-малко на 100 000 души.

Южна Азия има най-голям брой смъртни случаи от коронавирус с 5,3 милиона случаи, следвана от Северна Африка и Близкия изток (1,7 милиона) и Източна Европа (1,4 милиона).

На ниво държава най-голям брой смъртни случаи са настъпили в Индия (4,1 милиона) и САЩ и Русия, и двете с 1,1 милиона. Заедно с Мексико (798 000), Бразилия (792 000), Индонезия (736 000) и Пакистан (664 000), в тези страни може да са настъпили повече от половината от глобалните смъртни случаи, причинени от пандемията за 24-месечния период, показва проучването.

Изследователите предполагат, че големите разлики между реалните смъртни случаи и официалните регистрирани такива може да се дължат на недостатъчно диагностициране поради липса на тестове и проблеми с докладвани данни за смърт. От решаващо значение е да се прави разлика между смъртните случаи, причинени пряко от COVID-19, и тези, които са настъпили като косвен резултат от пандемията.