Най-голямата банка на Гърция одобри план за рекапитализация на стойност 9,76 милиарда евро, настоявайки, че ще събере достатъчно средства от частни източници, за да избегне
национализация.

Националната банка на Гърция - най-голямата банка в страната по отношение на активите, заяви, че акционерите са одобрили план, който е необходим, за да гарантира платежоспособността на банката и би компенсирал по-голямата част от загубите от мащабното преструктуриране на държавния дълг миналата година.

По-голямата част от свежите пари за банката ще дойдат от гръцкия фонд за финансова стабилност.

Четирите най-големи гръцки банки - Националната банка на Гърция, Юробанк, Алфа и Пиреос - са включени в схема за рекапитализация на обща стойност 27,5 милиарда евро. Но Юробанк вече заяви, че не може сама да събере 10% от необходимите пари, каквото е изискването за да остане частна банка.