Над половината от популацията на полски пеперуди в Европа е заплашена от изчезване, заради унищожаване на естествения им хабитат. Това сочат данните от проучване на Европейската агенция за опазване на околната среда, цитирано от АФП.

„Популациите на пеперуди са намалели с близо 50 %, което демонстрира драматична загуба на биоразнообразието в пасищата и тревните площи”, се казва в проучването.

От 17-вида полски пеперуди, обект на мониторинг в 19 държави в периода 1990-2011 г., осем са намалели на популация, два са останали стабилни, а един се е увеличил.

Докладът обвинява интензивното земеделие, където монокултурите на зърнените храни и пестициди, са разрушителни за биоразнообразието.

Документът също така обръща внимание на тенденцията на запустяване на пасищата в планинските райони и мочурищата, особено в централна и източна Европа. Тези региони биват превзети от дървесни и други култури, които изместват растенията, от които зависят пеперудите.

Пеперудите са един от „двигателите” на здравословната екология, тъй като играя ключова роля в опрашването на растенията, припомнят наблюдатели.