Международният валутен фонд обяви, че премахва възрастовото ограничение към директора си.

Промяната в устава отваря пътя към номинацията на българката Кристалина Георгиева.

Сегашните разпоредби забраняваха назначаването на кандидат на възраст 65 години или повече на този пост.

В края на август 24-членният Изпълнителен съвет на МВФ препоръча промяната да бъде утвърдена от Управителния съвет на организацията, включващ представители на всичките 189 страни членки на Фонда.

Поправката ще позволи да бъде приета кандидатурата на Кристалина Георгиева. В момента тя е втори по ранг служител в Световната банка и навърши 66 години през август.