Европейският съюз разграничи постиженията на България и Румъния в работата им по механизма за сътрудничество и проверка.

Днешният Съвет по общите въпроса приветства „трайната тенденция на значим напредък“ на Букурещ в борбата с корупцията.

На България се препоръчва да засили политическата воля за реформа в правосъдието и гласуването на нов антикорупционен закон.

Механизмът ще остане в сила и за двете страни поне още една година.