Връх Монблан вече е висок 4808,72 м - с 1 см по-малко, отколкото преди две години, съобщи АФП.

Измерването е направено вчера от 20-членна експедиция с приемници "Лайка", които регистрират GPS сигналите, излъчвани от спътник и коригирани от мрежата локационни антени "Териа".

Височината на Монблан е била 4808,73 м през 2015 г. и 4810,02 м през 2013 г. Тя варира в зависимост от ветровете и валежите. Така през 2003 г. върхът е бил висок 4808 м, а през 2003 г. - 4811 м.

Височината на скалистата основа е 4792 м.

Измерването на Монблан се организира от 18 години от камарата на експерт-земемерите на департамента Горна Савоя за промоция на професията и за предоставяне на събраните данни.