Бъдещото приемане на Полша в Еврозоната се отхвърля от над 62 % от поляците, сочи проучване, публикувано от популярния ежедневник „Ржечпосполита”. Едва 32 на сто от анкетираните подкрепят приемането на единната европейска валута, докато 6 % са се въздържали от мнение.

АФП коментира, че Полша полага усилия възможно най-бързо да покрие критериите от Маастрихт, но не е така припряна да замени злотата с еврото. Президентът Бронислав Коморовски дори заяви наскоро, че Полша ще вземе решение за влизането си в Еврозоната след 2015 г.

Приемането на еврото в Полша налага промяна на конституцията на страната, за което е необходимо мнозинство от две трети, което все още не е създадено.