Мечката Мими успя да изплаши на 14 февруари служителите от зоопарка в град Ръдъуц, Северна Румъния. Едрият бозайник се изкатери на тънко дърво, а върховете му едва успяват да издържат на мечката.

Един от служителите в зоологическата градина е успял да заснеме сцената как мечката се катери. Опитът му да убеди с приказки Мими да слезе от дървото се оказва неуспешен, като мечката не иска да го чуе. След като се наслаждава на гледката от върха на дървото, Мими слиза обратно.

Обикновено мечките се катерят по дърветата, докато са все още малки. С възрастта стават по-тежки, като клоните, но и ноктите им трудно успяват да ги издържат.