"Малката Света Гора" - така наричат една от трите области в Албания, населена с българи. Районът на Мала Преспа е известен с множеството скални църкви и манастири около Преспанското езеро.

По времето на цар Самуил районът е културно и духовно средище. И до днес са запазени многото скални и пещерни църкви в района.

Сред тях е тази на остров Мали град. Скрит в средата на езерото, православният храм остава непокътнат от четиринадесети век до днес.

Отец Алекс Темелко пази ключа за светия храм. Някога църквата "Света Богородица" е била място за уединение и аскетски живот, днес е обявена за културен паметник на Албания.

Историята продължава тази вечер в bTV Репортерите