Общата перспектива за банките в Централна и Източна Европа за догодина е стабилна, но остава мрачна. В България, Румъния и Хърватия неблагоприятните тенденции продължават. Така агенцията за кредитен рейтинг Fitch описа очакванията си за банковия сектор в региона, цитирана от световните медии.

Причина за негативните очаквания остава кризата в еврозоната, която води до забавяне на растежа на суверенните икономики и влошаване на качеството на активите в портфейлите. Негативен е балансът на рисковете в Словения и Унгария. Подобрение и по-стабилна перспектива има за кредитиращите институции в Полша, Чехия и Словакия.

За 2013г. Fitch очаква размерът на кредитирането да продължи бавно своя ръст. Значителни повишения обаче не се очакват, тъй като кризата в Централна и Източна Европа прави продуктите слабо атрактивни.

Рейтингите на банките от Централна и Източна Европа могат да бъдат ревизирани и дори понижени, ако банките-майки попаднат под натиск на евентуално новоизостряне на икономическата криза. Обратният сценарии също е възможен - стабилизиране на рейтингите на компаниите-майки, който да подобри перспективите на дъщерните дружества.