Колко бързо коронавирусът може да се разпространи в една класна стая - отговора дават учени от Техническия университет в Берлин. 

Те са изследвали движението на аерозолите и обясняват защо е важно помещенията да се проветряват.

Еспериментът демонстрира как се разпроставяна вирусът, ако в класната стая има ученик, заразен с COVID-19, който няма предпазна маска или тя не покрива носа.

За 30 секудни издишаните аерозоли се издигат до тавана, а за 2 минути вече са из цялата стая.

Ако ученикът кихне или се изкашля, заразените капчици могат да достигнат до 3 метра, но бързо падат надолу, защото са по-тежки.

Колкото по-дълго помещението остава без свеж въздух, толкова по-голяма е опасносттта от зараза. Затова трябва да се проветрява редовно.

Частично отворените прозорци не са достатъчни, защото 3 часа по-късно все още заразните аерозоли са в стаята.

Ако прозорецът се отвори широко, въздушните течения поемат и отнасят заразените аерозоли. Така честото проветряване намалява риска.

Затова училища в Германия разделиха учебните часове по схемата: 20 минути преподаване, 5 минути почивка за проветряване и още 20 минути работа в клас.