Папа Франциск издаде Апостолическо насърчение за любовта и семейството, в което разширява допустимите граници на човешките взаимоотношения.

Позицията, че християнският брак "се реализира пълноценно в съюза между един мъж и една жена" остава непроменена. От друга страна, обаче, се споменават и взаимоотношенията без венчавка. При тях църквата можело да прояви конструктивен подход.

Гъвкавост се предвижда и спрямо разведените, сключили повторен брак. Отношението към тях папата оставя на енорийските свещеници по места.

По отношение на хомосексуализма позицията на църквата остава предпазлива.