Студенти от България и Германия превърнаха екоплаж Корал в изложба. 

Целта им е да насочат вниманието на обществото към природата и заплахата от нейното унищожаване.