Биохраните стават все по-популярни в Италия. Производството на екологични продукти тази година има внушителен ръст от 20% в сравнение с миналата, а различни програми за използване на здравословни продукти получават финансова подкрепа и от Брюксел.

Според земеделския министър италианският модел в биопроизводството е най-добрият в цяла Европа.

Най-големият успех е все по-големият брой потребители, които избират тези храни.

С помощта на европейско финансиране до 2020 г. ще бъдат въведени и първите сертифицирани органични училищни столове. За програмата Брюксел отпуска 1, 5 милиарда евро.

Вижте повече във видеото