Испанският парламент одобри план за пестене на енергия. Предвижда се пакетът за пестене и допълнителни мерки, които ще бъдат взети през септември, да изпълнят ангажиментите на Испания, поети съгласно спешния план на ЕС. 

Мадрид първоначално се противопостави на плана, но го прие след компромиси от страна на ЕС. 

Планът предвижда Испания да намали потреблението си на газ със 7-8%, докато повечето страни от ЕС ще бъдат призовани да спестят 15%.