Кипър стана поредната страна от еврозоната, която поиска финансова помощ от Европейския съюз. Островната държава се нуждае от парите, за да подкрепи банковия си сектор.

Искането за помощ идва заради отрицателните последици върху финансовия сектор на страната и голямото количество притежавани гръцки дългови книжа. Кипърските банки са големи държатели на гръцки държавни облигации, чиято стойност рязко бе отписана тази година.

Така островната държава се превръща в петата страна в еврозоната, която поиска официално финансова помощ. Все още не е ясна сумата, която ще им бъде отпусната.