Гигантско нашествие на медузи има по бреговете на Израел

Погледнати от високо морските създания изглеждат като огромни бели точки във водата.

Кадрите са на израелската агенция за защита на природните паркове.

Еколозите коментират, че хиперпопулацията е мигрирала от Индийския океан и се дължи на климатичните промени и замърсяването на природата заради човешката дейност.