Френски туристи се срещнаха отблизо с огромен кит. По време на екскурзия с лодка в Канада финвалът минал в почти опасна близост до тях.

Едрият морски бозайник е второто най-голямо същество след синия кит.

Финвалът е застрашен и в света има около 3 хил. екземпляра.