Стойността на еврото се покачи спрямо долара, след като частните инвеститори започнаха да се включват един по един в опрощаването на част от гръцкия дълг, преди изтичането на крайния срок днес.

Броени часове, преди да настъпи развръзката по дълговата размяна за Гърция, остават доста неясноти.

Почти 40% от инвеститорите са приели отписване на дълга. Атина се опита да упражни натиск върху кредиторите, като намекна, че няма да може да плаща на тези, които не приемат сделката.

Тази вечер изтича срокът, даден от Атина на частните й кредитори да заявят дали възнамеряват да участват в операцията по размяна на дълг, безпрецедентна по мащаби в историята на световните финанси.

Поне 75 от частните кредитори трябва да участват, за да може Гърция да се отърве от част от дълга си и да се възползва от втория спасителен план от 130 милиарда евро, одобрен миналата седмица в Брюксел.