Жените са все по-влиятелни и на важни постове. На 8 март Европейската статистическа служба – Евростат, представя в цифри мястото на жената на Стария континент.

42% от лидерските постове у нас са заети от жени. По-висок е делът единствено в Латвия и Полша – 45 на сто.

Увеличават се и жените в политиката. В Европейския съюз, в националните парламенти например 33% от местата са заети от представителки на нежния пол. Най-много са те в Швеция – половината, а у нас 27% от депутатите са жени.

Подобна е тенденцията и в Изпълнителната власт.

В правителствата във Финландия, Австрия, Швеция и Франция повечето министерски постове са в ръцете на жени, а в България – 40 на сто.

Жени президенти и премиери в Евросъюза също има, като броят им се увеличава от 2004 г. насам. Днес 4 от 27 лидери на правителства са жени. Само за сравнение, през 2004 г. премиер-жена нямаше.

Статистиката отчита, че все повече жени заемат важни позиции в обществото, но въпреки това продължават да не са равнопоставени на мъжете.