Европейският съд постанови да спре сечта в защитената Беловежка гора в Полша. Полското правителство отказва. 

Вековни дървета изчезват от защитената територия – една от последните вековни гори в Европа. Дърветата са нападнати от бръмбар корояд.

Според властите, премахват се само изсъхналите и болни видове. Но еколози твърдят, че санитарната сеч е оправдание, за да се изсече ценна дървесина за продан.
Гората е на границата между Полша и Беларус и е защитена от ЮНЕСКО. В нея е най-големият ареал на европейския бизон.

Скандалът стигна до Европейската комисия, която подаде жалба в съда, защото се нарушава европейското законодателство за защита на дивата природа.
Преди седмица Европейският съд постанови сечта да спре, но засега правителството не предприема мерки срещу изсичането на дървета. Но полското правителство отказва. 

„Ще спрем работата когато получим заповед. Чакаме решение”, казва Ярослав Стоки, управител на горското стопанство.

Държавните лесничей са задължени за продължат плана за защита и да изпълнят набелязаните мерки.
Досега  са унищожени  около 157 000 дървета. Ако Варшава загуби и основното дело, ще трябва да плати глоба от 4 млн. евро плюс 300 000 евро за всеки ден нарушение.