Европейският парламент ратифицира Парижкия договор за климата, стана ясно от пряко излъчване на пленарното заседание.

На 30 септември министрите на околната среда на 28-те членки на ЕС решиха споразумението да бъде ратифицирано.

Сключеното през декември споразумение е първият глобален план да се ограничи покачването на температурите на планетата под 2 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалната епоха.

То ще влезе в сила 30 дни след като бъде ратифицирано от поне 55 държави, на които се падат 55% от изхвърляните в атмосферата вредни емисии.

Първото условие вече е изпълнено – на 2 октомври Индия ратифицира договора и така броят на страните достигна 62 още преди днешното гласуване в Страсбург.

Представители на 196 държави от Рамковата конвенция на ООН за промените в климата сключиха на 12 декември 2015 г. в Париж споразумение, което предвижда и мерки за продължаването му след 2020 година.