26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.

По данни на Европейския съюз сред гражданите на ЕС най-много посочват, че владеят английски език, следвани от тези, които владеят френски и немски.

Типичният многоезичен европеец е студент.

Стажант-репортерът Димитър Драганов събра поздравления на студенти на майчин език, различен от този в държавата, в която те учат:

Съществуват около 225 местни езика в Европа, което е около 3% от световните езици. Повечето европейски езици са от индоевропейски произход.

Към края на XVIII век най-разпространеният език в Европа е бил руският, който заменил френския.