Европейският парламент прие необвързваща резолюция за прекъсване на източниците на доходи за терористи, съобщи БТА.

В текста се казва, че спирането на източници на финансиране, като незаконна търговия със стоки, оръжия, петрол, наркотици, цигари или антики, е от изключителна важност в борбата срещу тероризма.

Посочва се, че част от това финансиране се генерира в Европа, например, от международни организации с нестопанска цел, благотворителни организации, фондации и мрежи, които имат добри връзки в рамките на ЕС и предоставят прикритие за злонамерени практики.

Евродепутатите призовават Съвета на ЕС, Комисията и Европейската служба за външна дейност да:

- установят активен обмен на информация и координация между финансовите институции, службите за сигурност и разузнавателните агенции. Това трябва да се случи чрез антитерористична платформа за финансово разузнаване на ЕС, която да бъде управлявана от Европол и да включва база данни със съмнителни транзакции;

- изготвят списък на лица и дружества, действащи в рамките на непрозрачни режими с високо ниво на съмнителни транзакции, както и да засилят следенето на съмнителни организации, които участват в незаконна търговия, контрабанда, фалшифициране и други видове измами;

- задължат банките да следят предплатените дебитни карти, за да гарантират, че те могат да бъдат зареждани само чрез банкови преводи и банкови сметки, чийто титуляр може да бъде идентифициран;

- наблюдават местата за поклонение и образование, институциите, благотворителните организации и културните центрове, когато е налице основателно подозрение за връзки с терористични групи;

- оценяват дали виртуални валути, криптовалути, технологии за блоквериги и финансови технологии спомагат за финансирането на терористични организации и трябва да бъдат регулирани на ниво ЕС.

Препоръките на Парламента за прекъсване на източниците на финансиране за терористични организации бяха приети с 533 гласа "за", срещу 24 "против" и 43 "въздържал се".

Докладчикът Хавиер Нарт (АЛДЕ, Испания) каза, че се предлага нов микрофинансов подход, който цели да прекъсне финансовите преводи към джихадистки терористични групи. Това са по-добри проверки на анонимни, предплатени дебитни карти, надзор на приходите, получавани от центрове за поклонение и култура, както и създаване на обща информационна платформа за разузнавателните служби и регистър за съмнителни трансакции."