Европейският парламент прие днес резолюция, в която „осъжда най-категорично“ новия унгарски закон, насочен срещу общността ЛГБТ+, и разрушаването на демокрацията и върховенството на закона в Унгария. Това се посочва в съобщение на ЕП.

Резолюция е била приета с 459 гласа „за“, 147 „против“ и 58 въздържали се. ЕП определя унгарския закон като явно нарушение на Хартата на основните права в ЕС, на европейските договори и закони, на правилата за вътрешния пазар.

Евродепутатите отбелязват, че това не е отделен случай, а „пореден съзнателен и предумишлен пример за постепенното премахване на основните права в Унгария“, където спонсорираната от държавата фобия срещу ЛГБТ+ и кампании за дезинформация са се превърнали в средство за упражняване на политическа цензура, пише в резолюцията.

Тези нарушения на правата на човека са част от по-широка политическа програма за разрушаване на демокрацията и принципите на правовата държава, включително свободата на медиите, и следва да се разглеждат като постоянно нарушение на ценностите на ЕС, заявяват евродепутатите.

Те допълват, че насърчаването на търпимостта, приемането и многообразието, следва да служат като водеща посока за зачитане на най-добрия интерес на децата. ЕП призовава Европейската комисия да започне ускорена процедура за нарушение и да използва всички възможности пред Съда на ЕС, например временни мерки и наказания за неизпълнение, ако е необходимо.

Евродепутатите призовават държавите в ЕС да предадат ЕК на Европейския съд, ако комисията не предприеме действия, и да подадат съвместна жалба до Европейския съд по правата на човека. ЕП посочва примери от Унгария, при които следва да бъдат приложени новите бюджетни правила на ЕС и изразява съмнение, че унгарския план за икономическо възстановяване не отговаря на условията.

Евродепутатите се безпокоят, че унгарското законодателство наподобява т. нар. руски закон за пропаганда на ЛГБТ+ от 2013 година. Те призовават ЕК да разследва финансирането на кампаниите срещу ЛГБТ+ в Европа.