Нов механизъм за оценка на ценностите на ЕС във всяка страна членка, който да пази правовата държава от политически посегателства – за това призоваха евродепутатите в незаконодателна резолюция. Те изразиха съжаление, че вече две години остават без резултат призивите към еврокомисията да предложи такъв мониторинг.

ЕП обърна внимание и на съвета на министрите, че трябва „да поеме по подходящ начин” институционалната си роля в процедурите срещу Унгария и Полша за отклоняване от принципите на Европейския съюз – на фона на притеснителни процеси в Малта и Словакия, където разследващи журналисти бяха убити и Румъния, където подкопаването на антикорупционните институции е на път да заличи напредъка от последните години.

Парламентът предупреждава, че предизвикателствата пред върховенството на закона и демокрацията в ЕС представляват риск за свободата, сигурността и правосъдието, както и легитимността на външната дейност на ЕС, особено във връзка с политиките за присъединяване и съседство.

ЕП предлага мониторингът да се прави на годишна база.

„Преди две години Европейския парламент призова за общоевропейски механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни човешки права, който да се прилага еднакво, въз основата на ясни критерии, спрямо всички държави-членки. Този Механизъм ще замени Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния и ще гарантира, че всички държави в Европейския съюз са оценявани еднакво, а не по политически или други пристрастия. Време е Европейската комисия да прояви смелост и да излезе със законодателно предложение”, заяви Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП).