Европейската комисия е започнала операция по запасяване с оборудване и лекарства срещу химически, ядрени и биологични инциденти на фона на конфликта в Украйна. Подсилването на защитата на Европейския съюз е с цел съюза да се подготви за евентуални заплахи от този род.

ЕС създава два отделни резерва.

Единият ще бъде за защитно оборудване, лекарства и ваксини срещу т.нар. химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи. Вторият е за материали, които ще се използват за обеззаразяване на хора, инфраструктура, сгради или превозни средства.

ЕС вече е започната да използва съществуващите си запаси, за да помага на украинци, изложени евентуално на ядрена радиация след сражения близо до атомни електроцентрали, откакто Русия нахлу в Украйна.

До момента почти 3 милиона хапчета йодид са доставени на Украйна чрез Механизма за гражданска защита на ЕС с помощта на Франция и Испания.