Лидерите на Европейския съюз ще се споразумеят на 30 май за създаването на фонд за възстановяване на Украйна след края на войната с Русия, но остава  неясно как ще бъде финансиран той, се казва в проект на документ, който ще бъде дискутиран на Срещата на върха и с които Ройтерс се запозна днес.

Европейската комисия предложи в сряда да се създаде фонд, наречен "Възстановяване на Украйна", ("RebuildUkraine") с безвъзмездни средства и заеми в неуточнен размер, който да е по модела на съществуващия фонд за възстановяване на ЕС, за който блокът съвместно взема заеми на финансовите пазари.

"Трябва да бъде създадена платформа за възстановяване на Украйна, която да обединява украинското правителство, държавите членки, Европейския съюз, както и партньори, финансови институции и организации", се казва в проекта на документа, видян от Ройтерс. "Платформата ще бъде подкрепена от нов инструмент за солидарност на ЕС, съчетаващ приноса на ЕС и на държавите членки", се казва в документа, без да се уточнява дали новият инструмент за солидарност на ЕС трябва да включва нови съвместни заеми на ЕС.

Германия заяви, че се противопоставя на по-голямо съвместно задлъжняване на ЕС.

Оценките на икономистите за разходите за възстановяване на Украйна варират между 500 млрд. евро и 2 трилиона евро (524 млн. долара до 2,1 трилиона долара), в зависимост от предположенията за продължителността на конфликта и обхвата на разрушенията.

При суми от такъв мащаб ЕС също така обмисля изземване на замразени руски активи в ЕС като източници на финансиране.

"Европейският съвет приветства усилията, положени с оглед предвиждане на подходящи мерки за конфискация, включително проучване на възможностите, насочени към използване на замразените руски активи за подкрепа за възстановяването на Украйна", се казва в проектодокумента, видян от Ройтерс.

"Във връзка с това Европейският съвет призовава Съвета (на министрите) да предприеме бързи действия по наскоро отправеното предложение на Комисията относно наказателно-правни мерки в случай на нарушаване на санкциите на ЕС", се казва в проекта, въпреки че целият този пасаж е поставен в скоби, което означава, че той все още може да бъде променен.