Европейската комисия започна обсъждането на единен съюз на капиталовите пазари в Европейския съюз, който до 2019 г. да обхване всички 28 членки и трябва да осигури допълнителни средства за бизнеса и да стимулира икономическия растеж.

Съюзът на капиталовите пазари има за цел да премахне пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансови средства от капиталовите пазари.

Днес Европейската комисия прикани страните да се включат в тримесечни консултации по мащабния проект, чрез който ще се мобилизират средства от небанковия сектор, така че новосъздадените предприятия да могат да разгърнат потенциала си, а по-големите дружества да разширят дейността си.

В резултат на консултациитеще бъде сформиран план за действие, чрез който да се мобилизират средства от небанковия сектор, така че новосъздадените предприятия да могат да разгърнат потенциала си, а по-големите дружества — да разширят дейността си.

Според комисаря по финансовите услуги и финансовата стабилност Джонатан Хил, ако по време на кризата – между 2008 г. и 2013 г., в Европа имаше единен пазар на капитали, достъпните средства за бизнеса щяха да са с близо 90 милиарда евро повече.