Главните преговарящи за брекзит са сближили позициите си по дадени теми, но все още не са постигнали консенсус точно при какви условия трябва Великобритания да напусне Европейския съюз.

„Засега няма сближаване на вижданията по въпроса за правата на гражданите, има нужда от повече яснота по въпроса с границата между Ирландия и Северна Ирландия, както и че се очаква уточняване на основата за изчисление на задълженията на Лондон към бюджета на ЕС”, посочва представителят на ЕС Мишел Барние.

По думите му е необходимо доизясняване на позицията на Великобритания.

Като приоритет в разговорите, Барние посочи правата на гражданите на ЕС. „Не виждаме друга възможност, освен решенията на Европейския съд да бъдат признати от Лондон”, посочва той.

Представителят на Великобритания Дейвид Дейвис определи разговорите като положителни.

„Удовлетворен съм от отбелязания напредък, в много области имаме съгласие. Съгласни сме за нуждата от сигурност на гражданите, на различни мнения сме как да я постигнем”, посочва Дейвис.