Европейският парламент одобри днес отпускането на 6 377 815 евро за преодоляване на щетите от тежките дъждове и наводнения през януари-февруари тази година в Североизточна България.

Предложението бе гласувано с 660 гласа "за" и 34 "против", без въздържали се. Посочената сума ще покрие разходи за възстановяването на обществена инфраструктура, но не и щети по частно имущество.

В мотивите за приемането на решението се уточнява, че според българските власти общите преки щети са за 243.3 млн. евро, съизмерими с 0,622 на сто от брутния национален доход.

Разходите за основни неотложни действия се оценяват от българските власти на 239.23 милиона евро. Европейската комисия е платила предварително 637 782 евро. Сумата вече е похарчена за спешно възстановяване на транспортна инфраструктура, дренажи, за инфраструктура за безопасност и за предпазна инфраструктура, се отбелязва в доклада по случая.