Европейският парламент прие с 386 гласа "за" срещу 237 "против" и 74 въздържали се резолюция, в която заявява, че тероризмът, хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност, оставят държавите от ЕС без друг избор, освен да увеличат усилията и сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната, съобщи пресслужбата на ЕП.

Сред препоръките на евродепутатите са отделяне на 2% от националния БВП за отбрана, установяване на многонационални сили, създаването на оперативен щаб на ЕС, който да планира и командва операции по управление на кризисни ситуации, и даване на възможност на ЕС да действа там, където НАТО не желае.

Сигурността в и извън Европа се е влошила значително през последните години заради предизвикателства като тероризма, хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност, с които никоя държава не може да се справи сама, се отбелязва в текста. "Солидарността и устойчивостта изискват ЕС да излезе на преден план и да действа единно", пише в резолюцията.

Евродепутатите настояват ЕС да реагира по-бързо и енергично срещу истинските заплахи, което изисква европейските въоръжени сили да работят по-добре заедно. Препокриването, свръхкапацитетът и пречките пред обществените поръчки в областта на отбраната днес водят до 26.4 милиарда евро загуба на година.

ЕП призовава държавите от ЕС да се стремят към съвместно купуване на средства за отбрана и да обединят дяловете си в транспортни средства. Евродепутатите предлагат въвеждането на "Европейски семестър по отбрана", чрез който държавите да обсъждат помежду си планирането и обществени поръчки. Те се застъпват за повишаване на координиращата роля на Европейската агенция по отбрана.

Резолюцията призовава Европейския съвет да доведе до създаването на "обща политика на отбрана на ЕС и осигуряване на допълнителни финанси за изпълнението й".

Евродепутатите намират за необходимо да се създаде оперативен щаб на ЕС, който да планира и командва операции по управление на кризисни ситуации. Държавите от ЕС трябва да се стремят към изразходване на 2% от своя БВП за отбрана и за създаване на "многонационални сили в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество, като тези сили трябва да бъдат на разположение в рамките на общата политика за сигурност и отбрана".

Евродепутатите подкрепят предложената инвестиция от страна на ЕС за научноизследователски проекти в областта на отбраната, която ще бъде "най-малко 90 милиона евро в следващите три години". Те предлагат това да бъде последвано от отделна европейска изследователска програма в областта на отбраната с годишен бюджет от 500 милиона евро.

ЕП подчертава, че ЕС и НАТО трябва да си сътрудничат повече, най-вече на изток и на юг, за да противодействат на хибридни и киберзаплахи, за подобряване на морската сигурност и за разработване на отбранителни способности. ЕС трябва да бъде подготвен да действа самостоятелно в случаите, в които НАТО не желае да поеме инициативата, гласи резолюцията.