Измамите при тестове на вредни емисии трябва да бъдат разследвани, а отговорните да понесат съответните санкции. Това се казва в резолюция на ЕП, гласувана във вторник, съобщиха от представителството на европейската институция у нас. Повод за нея е скандалът с автомобили на „Фолксваген”.

Решението беше одобрено с 493 гласа „за“, 145 „против“ и 25 „въздържал се“. Евродепутатите смятат, че системата на ЕС за проверка на вредните емисии трябва да бъде подсилена, за да се гарантира, че ограниченията се спазват, а колите, които ги надвишават, ще бъдат откривани бързо.

Според ЕП, Европейската комисия трябва да участва в разследванията на манипулациите на тестове за вредни емисии, които националните власти ще правят с различни марки и модели автомобили.

Какво следва?

Парламентът призовава Комисията без забавяне да приеме и въведе нови тестове за действителни вредни емисии, които да са за всички замърсители, а не само за емисиите на NOx, каквито са настоящите планове.

В решението се посочва, че режимът на ЕС за типово одобрение трябва да бъде преразгледан, за да се гарантира, че то и сертификатите, издадени от националните компетентни органи, могат да бъдат проверени независимо и по целесъобразност да бъдат повторно оценени от страна на ЕК и властите на страните членки, за да се изиска връщането и спирането на продажбата на коли, които не отговарят на изискванията.

Евродепутатите призоваха също и да се обмисли създаването на надзорен орган на европейско ниво.

Ежегодно трябва да се извършва тестване на представителна извадка от новите модели, които да са избрани на произволен принцип от производствените линии. На тези коли следва да се извършват тестове за действителни вредни емисии, за да се установи, дали отговарят на нормите на ЕС за замърсители и СО2.

Евродепутатите подчертават, че работниците не трябва да са тези, които в крайна сметка плащат за манипулациите на тестовете за вредни емисии. Всички разходи, произтичащи от нарушаване на правилата, следва да бъдат за сметка на печалбите на компанията и дивиденти, преди да се обмислят каквито и да е съкращения.