Европейският съюз трябва да премахне всички пречки, с които се сблъскват ЛГБТИК семействата и еднополовите двойки при упражняване на основните им права, казват членовете на Европейския парламент в резолюция за правата на еднополовите двойки.

Резолюцията е приета с 387 гласа „за“, 161 „против“ и 123 „въздържал се“.

ЕП подчертава, че тези граждани следва да могат да упражняват пълноценно правата си, включително правото на свободно движение навсякъде в ЕС.

В резолюцията се посочва също, че браковете или регистрираните партньорства, сключени в една държава членка, трябва да бъдат признавани във всички по еднакъв начин.

Резолюцията призовава всички страни от ЕС да приемат лицата, посочени в акта за раждане на детето, като негови законни родители. Тези семейства трябва да имат същото право на събиране на семейството като разнополовите двойки и техните семейства.

Членовете на ЕП отбелязват също, че тези общности са подложени на дискриминация в Полша и Унгария.