ЕП одобри изграждането на система на банков надзор на европейско ниво, която ще постави от септември 2014 г. 150 от най-големите банки в ЕС под прякото наблюдение на Европейската централна банка. Депутатите засилиха прозрачността и отчетността на системата и възложиха на Европейския банков орган да разработи надзорни практики, които дас е спазват от отделните институции в съответните страни, съобщи пресслужбата на ЕП.

Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС.

Докладчици на ЕП по двата законодателни текста бяха Мариане Тайсен (ЕНП, Белгия) и Свен Гиголд (Зелени/ЕСА, Германия), като и двата доклада бяха приети от Парламента с голямо мнозинство.

Въпреки че споразумение за изграждането на системата беше постигнато със страните членки още през април, ЕП и ЕЦБ трябваше да уредят въпроса с гарантирането на демократичната отчетност и прозрачността на надзорните функции на ЕЦБ. Новата система води до прехвърлянето на съществени надзорни правомощия от национално на европейско ниво и затова депутати от Европейския и националните парламенти настояваха, че подобно прехвърляне на правомощия изисква установяването на съизмеримо ниво на демократичен контрол върху новия надзорен орган.

Съгласно законодателните текстове между ЕП и ЕЦБ Европейският парламент ще има широк достъп до информация, а председателят на надзорния съвет ще трябва да се явява на редовни изслушвания в Парламента. За засилване на отчетността на системата, на Парламента се дава право да одобри заедно със Съвета председателя и заместник-председателя на надзорния съвет, а също и да поиска тяхното отстраняване.

ЕП ще може също така да провежда разследвания на сериозни грешки на надзорния орган. Отделните депутати ще могат да задават въпроси в писмена форма на органа и да получават бърз отговор.