Екологично бедствие предизвика тревога в Полша и Германия. От една седмица във водите на река Одер плуват хиляди мъртви риби.

Вероятно става дума за химическо замърсяване, но властите в Полша още не могат да открият причината.

Специалисти непрекъснато взимат проби от различни точки по поречието на реката без резултат. Според еколози замърсяването със сигурност е от промишлени химикали. 

Ефектът им се е засилил от горещините и силно намалелите води в реката. Освен риба, по бреговете има и измрели водни обитатели като бобри, водни плъхове и змии. Премиерът на Полша лично се ангажира да контролира намирането на източника на замърсяването.