Европейската комисия прие нов механизъм за укрепване на европейския отбранителен промишлен капацитет, като въвежда възможност за отправянето на общи поръчки от страните членки.

Инструментът, който е приет в отговор на искане на Европейския съвет, има за цел да отговори на най-спешните и критични нужди на отбранителния сектор.

Комисията предлага да бъдат отделени 500 милиона евро от бюджета на ЕС до 2024 година. Инструментът ще улесни достъпа на всички държави до необходимите за тях изделия.

По този начин ще се избегне конкуренцията за едни и същи продукти, което ще доведе и до спестяването на разходи. Инструментът подкрепя създаването на консорциуми, съставени от поне три държави.

Допустимите действия могат да включват нови проекти за обществени поръчки в областта на отбраната или разширяване на тези, стартирани от началото на войната в Украйна.