Еврокомисията отложи насроченото за днес оповестяване на първите доклади за върховенството на закона във всички страни членки Евросъюза.

Очаква се това да стане след седмица. 

Предвижда се занапред ЕК да представя доклади за състоянието на законността в ЕС всяка година.

Комисията предлага данните от наблюдението да бъдат обвързани с отпускането на бюджетни средства.